Betingelser

Bestilling på våre Web-sider.
Kjøpet regnes som effektuert når kjøper har sendt bestilling fra våre web-sider og ordrebekreftelse til oppgitt e-postadresse er sendt fra oss via e-post. Kjøps- og leveringsbetingelser gjelder da som definert i etterfølgende punkter: 
Frakt pr. ordre kr. 99,- . De fleste varer sendes med posten som servicepakke.

Til utlandet: Vi sender ikke til utlandet. Ta kontakt med oss for ordrer til Svalbard og Jan Mayen.

Uavhentede pakker: Alle uavhentede sendinger vil bli avkrevd et gebyr på minimum kr. 250,- for å kompensere for utgifter ved kontraktsbrudd.


Priser
Alle priser er å forstå inklusiv m.v.a. og levert fra vårt lager. Vi tar forbehold mot eventuelle programmerings- og fotofeil på våre Web-sider. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike for eksempel når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør. 

Garanti
I henhold til norsk lov, Kjøpsloven. Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Selgeren svarer ikke for avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring. 

Force majeure
Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører.

Reklamasjoner
Om vi skulle ha levert feil produkt eller antall bes du om å gi oss beskjed så raskt som mulig slik at vi kan få rettet opp feilen. Varer som sendes for reparasjon, skal ha vedlagt følgeseddel med beskrivelse av eventuelle feil. Hvis en vare repareres uten selgers viten eller samtykke, hefter ikke selger for de oppståtte omkostninger og må videre betrakte seg som løst fra enhver garantiforpliktelse. (NB: varer sendt til oss i oppkrav uten avtale vil ikke bli hentet ut!)